Apakšprogrammas mērķis:

  • dot ieguldījumu migrācijas plūsmu efektīvā pārvaldībā un kopējās politikas patvēruma, alternatīvās aizsardzības un pagaidu aizsardzības jomā un kopējās migrācijas politikas īstenošanā, stiprināšanā un attīstībā, vienlaikus pilnībā ievērojot tiesības un principus, kas noteikti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā.

Apakšprogrammas izpildītāji: Iekšlietu ministrija, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, Valsts policija, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Nodrošinājuma valsts aģentūra.

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

217 942

376 033

8 693 485

3 941 926

436 699

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

158 091

8 317 452

-4 751 559

-3 505 227

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

72,5

2211,9

-54,7

-88,9

Atlīdzība, euro

18 460

330 433

701 059

511 551

352 760

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu amata vietas

1

15,5

15,5

15,5

15,5

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)1, neskaitot pedagogu amata vietas, euro

1361

1777

1897

1897

1897

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

-

-

144 181

83 112

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

376 033

8 693 485

8 317 452

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

376 033

8 693 485

8 317 452

Palielināti izdevumi projekta “Atbildīgās iestādes tehniskā palīdzība” īstenošanai, tajā skaitā atlīdzība 22 327 euro

376 033

379 160

3127

Palielināti izdevumi projekta “Brīvprātīgās atgriešanās un reintegrācijas palīdzības sniegšana Latvijā” īstenošanai

-

119 848

119 848

Palielināti izdevumi projekta “Nacionālās vīzu informācijas sistēmas (NVIS) lietošana un attīstīšana (1.posms)” īstenošanai, tajā skaitā atlīdzība 118 146 euro

-

847 865

847 865

Palielināti izdevumi projekta “Jūras novērošanas sistēmas videodatu plūsmas modernizācija un elementu remonts/modernizācija” īstenošanai, tajā skaitā atlīdzība 11 585 euro

-

326 738

326 738

Palielināti izdevumi projekta “Nacionālās otrās paaudzes Šengenas informācijas sistēmas un SIRENE datu plūsmas informācijas sistēmas funkcionalitātes paplašināšana (1posms)” īstenošanai, tajā skaitā atlīdzība 31 165 euro

-

630 436

630 436

Palielināti izdevumi projekta “Gala iekārtu iegāde patvēruma meklētāju pirkstu nospiedumu apstrādei” īstenošanai, tajā skaitā atlīdzība 8517 euro

-

157 863

157 863

Palielināti izdevumi projekta “Sodu reģistra pilnveidošana automātiskai datu apmaiņai ar ECRIS sistēmu atbilstoši ES Lēmuma 2009/316/TI vadlīnijām” īstenošanai, tajā skaitā atlīdzība 13 348 euro

-

53 541

53 541

Palielināti izdevumi projekta “Atbalsta pasākumi personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, uzņemšanai un izmitināšanai Latvijā” īstenošanai, tajā skaitā atlīdzība 68 366 euro

-

900 178

900 178

Palielināti izdevumi projekta “Personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošana uz Latviju” īstenošanai, tajā skaitā atlīdzība 12 848 euro

-

326 160

326 160

Palielināti izdevumi projekta “Valsts robežsardzes sakaru virsnieku punktu darbības turpināšana Gruzijā un Baltkrievijā” īstenošanai, tajā skaitā atlīdzība 53 301 euro

-

142 159

142 159

Palielināti izdevumi projekta “Valsts robežsardzes automātiskās pirkstu nospiedumu identifikācijas sistēmas (VRS AFIS) integrācija ar Informācijas centra uzturēto Biometrijas datu apstrādes sistēmu (BDAS)” īstenošanai, tajā skaitā atlīdzība 20 804 euro

-

416 270

416 270

Palielināti izdevumi projekta “Robežkontroles tehnisko līdzekļu atjaunošana (1.posms)” īstenošanai, tajā skaitā atlīdzība 2869 euro

-

350 018

350 018

Palielināti izdevumi projekta “Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta CBRNE un cilvēku izraisīto katastrofu glābšanas darbu reaģēšanas spēju kapacitātes stiprināšana” īstenošanai

-

3 454 842

3 454 842

Palielināti izdevumi projekta “Mobilā sauszemes un jūras robežas novērošanas transportlīdzekļu iegāde” īstenošanai, tajā skaitā atlīdzība 7350 euro

-

497 817

497 817

Palielināti izdevumi projekta “Mobilā sauszemes un jūras robežas novērošanas transportlīdzekļu papildu aprīkošana” īstenošanai

-

90 590

90 590