Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt pētniecības izaugsmi drošības jomā, lai panāktu pārdomātu, noturīgu un visaptverošu izaugsmi, galveno uzmanību pievēršot sabiedrības problēmām, kā arī veicināt sadarbību starp pētniekiem Eiropā un pasaulē, lai rastu risinājumus ievērojamam skaitam problēmu.

Apakšprogrammas izpildītāji: Valsts policija, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

48 715

130 553

64 899

68 836

66 975

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

81 838

-65 654

3937

-1861

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

168,0

-50,3

6,1

-2,7

Atlīdzība, euro

33 268

65 767

40 040

26 694

13 634

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

2978

6057

6038

-

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

130 553

64 899

-65 654

 

Ilgtermiņa saistības

130 553

64 899

-65 654

Samazināti izdevumi projekta “Intelektuālās mobilās kontroles sistēmas izstrāde” īstenošanai

81 303

-

-81 303

Palielināti izdevumi projekta “Terorisma prevencija, novēršot radikalizēšanos” īstenošanai

9939

16 132

6193

Palielināti izdevumi projekta “Tiesībaizsardzības iestāžu tīklu sadarbības inovācija” īstenošanai

7466

8145

679

Samazināti izdevumi projekta "Tehnoloģija, apmācība un zināšanas agrīnās brīdināšanas un atbilstīgas reaģēšanas vadītu darbību sistēmas izveidei cīņā ar organizēto noziedzību un terorismu" īstenošanai

31 845

26 322

-5523

Palielināti izdevumi projekta "Sagatavotība pret CBRNE (ķīmisku, bioloģisku, radioloģisku un kodolavāriju) draudiem, izmantojot vienotu pieeju starp drošības dienestiem un neaizsargāto sabiedrības daļu (PROACTIVE)" īstenošanai

-

14 300

14 300