Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt pētniecības izaugsmi drošības jomā, lai panāktu pārdomātu, noturīgu un visaptverošu izaugsmi, galveno uzmanību pievēršot sabiedrības problēmām, kā arī veicināt sadarbību starp pētniekiem Eiropā un pasaulē, lai rastu risinājumus ievērojamam skaitam problēmu.

Apakšprogrammas izpildītāji: Valsts policija, Valsts robežsardze.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

35 622

56 525

130 553

50 599

17 513

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

20 903

74 028

-79 954

-33 086

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

58,7

131,0

-61,2

-65,4

Atlīdzība, euro

28 820

40 545

65 767

26 274

12 675

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

1562

3060

6057

6038

3445

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

56 525

130 553

74 028

 

Ilgtermiņa saistības

56 525

130 553

74 028

Palielināti izdevumi projekta “Intelektuālās mobilās kontroles sistēmas izstrāde” īstenošanai

34 200

81 303

47 103

Samazināti izdevumi projekta “Terorisma prevencija, novēršot radikalizēšanos” īstenošanai

14 000

9939

-4061

Samazināti izdevumi projekta “Tiesībaizsardzības iestāžu tīklu sadarbības inovācija” īstenošanai

8325

7466

-859

Palielināti izdevumi projekta "Tehnoloģija, apmācība un zināšanas agrīnās brīdināšanas un atbilstīgas reaģēšanas vadītu darbību sistēmas izveidei cīņā ar organizēto noziedzību un terorismu" īstenošanai

-

31 845

31 845