Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt pētniecības izaugsmi drošības jomā, lai panāktu pārdomātu, noturīgu un visaptverošu izaugsmi, galveno uzmanību pievēršot sabiedrības problēmām, kā arī veicināt sadarbību starp pētniekiem Eiropā un pasaulē, lai rastu risinājumus ievērojamam skaitam problēmu.

Apakšprogrammas izpildītāji: Valsts policija, Valsts robežsardze.

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

5453

29 400

56 525

77 454

24 277

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

23 947

27 125

20 929

-53 177

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

439,2

92,3

37,0

-68,7

Atlīdzība, euro

2766

14 400

40 545

33 254

11 334

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

-

-

3060

2997

2978

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

29 400

56 525

27 125

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

29 400

56 525

27 125

Palielināti izdevumi projekta “Intelektuālās mobilās kontroles sistēmas izstrāde” īstenošanai

29 400

34 200

4800

Palielināti izdevumi projekta “Terorisma prevencija, novēršot radikalizēšanos” īstenošanai

-

14 000

14 000

Palielināti izdevumi projekta “Tiesībaizsardzības iestāžu tīklu sadarbības inovācija” īstenošanai

-

8325

8325