Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt pētniecības izaugsmi drošības jomā, lai panāktu pārdomātu, noturīgu un visaptverošu izaugsmi galveno uzmanību pievēršot sabiedrības problēmām, kā arī veicināt sadarbību starp pētniekiem Eiropā un pasaulē, lai rastu risinājumus ievērojamam skaitam problēmu.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts robežsardze.

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

-

29 400

34 200

60 050

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

29 400

4 800

25 850

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

100,0

13,3

75,6

Atlīdzība, euro

-

-

14 400

21 600

18 000

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

-

29 400

29 400

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

29 400

29 400

1. Palielināti izdevumi projekta “Intelektuālās mobilās kontroles sistēmas izstrāde” īstenošanai, tajā skaitā atlīdzība 14 400 euro

-

29 400

29 400