Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt pētniecības izaugsmi drošības jomā, lai panāktu pārdomātu, noturīgu un visaptverošu izaugsmi galveno uzmanību pievēršot sabiedrības problēmām, kā arī veicināt sadarbību starp pētniekiem Eiropā un pasaulē, lai rastu risinājumus ievērojamam skaitam problēmu.

Apakšprogrammas izpildītāji: Valsts policija, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests.
 

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gada izpilde

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

89 271

64 899

103 762

68 107

6 563

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-24 372

38 863

-35 655

-61 544

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-27,3

59,9

-34,4

-90,4

Atlīdzība, euro

58 332

40 040

36 262

13 384

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

4 896

6 038

3 445

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

64 899

103 762

38 863

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

64 899

103 762

38 863

Samazināti izdevumi projekta “Terorisma prevencija, novēršot radikalizēšanos” īstenošanai

16 132

-

-16 132

Izdevumu izmaiņas projekta “Tiesībaizsardzības iestāžu tīklu sadarbības inovācija” īstenošanai

8 145

7 215

-930

Izdevumu izmaiņas projekta "Tehnoloģija, apmācība un zināšanas agrīnās brīdināšanas un atbilstīgas reaģēšanas vadītu darbību sistēmas izveidei cīņā ar organizēto noziedzību un terorismu" īstenošanai

26 322

10 298

-16 024

Izdevumu izmaiņas projekta "Sagatavotība pret CBRNE (ķīmisku, bioloģisku, radioloģisku un kodolavāriju) draudiem, izmantojot vienotu pieeju starp drošības dienestiem un neaizsargāto sabiedrības daļu (PROACTIVE)" īstenošanai

14 300

14 797

497

Palielināti izdevumi projekta “Izlūkošanas tīkls un droša platforma pierādījumu korelācijai un pārnešanai (INSPECTr)” īstenošanai

-

8 591

8 591

Palielināti izdevumi projekta “Integrētās dronu flotes izmantošanas sistēmas izveide ārkārtas reaģēšanas uzlabošanai (RESPONDRONE)” īstenošanai

-

62 861

62 861