Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt pētniecības izaugsmi drošības jomā, lai panāktu pārdomātu, noturīgu un visaptverošu izaugsmi galveno uzmanību pievēršot sabiedrības problēmām, kā arī veicināt sadarbību starp pētniekiem Eiropā un pasaulē, lai rastu risinājumus ievērojamam skaitam problēmu.

Apakšprogrammas izpildītāji: Valsts policija, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gada izpilde

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

100 084

103 762

104 187

68 500

30 684

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3 678

425

-35 687

-37 816

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3,7

0,4

-34,3

-55,2

Atlīdzība, euro

45 053

36 262

40 464

36 437

8 934

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

1 305

2 934

-

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

103 762

104 187

425

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

103 762

104 187

425

Izdevumu izmaiņas projekta “Tiesībaizsardzības iestāžu tīklu sadarbības inovācija” īstenošanai

7 215

12 275

5 060

Izdevumu izmaiņas projekta “Tehnoloģija, apmācība un zināšanas agrīnās brīdināšanas un atbilstīgas reaģēšanas vadītu darbību sistēmas izveidei cīņā ar organizēto noziedzību un terorismu” īstenošanai

10 298

12 338

2 040

Izdevumu izmaiņas projekta “Sagatavotība pret CBRNE (ķīmisku, bioloģisku, radioloģisku un kodolavāriju) draudiem, izmantojot vienotu pieeju starp drošības dienestiem un neaizsargāto sabiedrības daļu (PROACTIVE)” īstenošanai

14 797

13 950

-847

Izdevumu izmaiņas projekta “Izlūkošanas tīkls un droša platforma pierādījumu korelācijai un pārnešanai (INSPECTr)” īstenošanai

8 591

7 695

-896

Izdevumu izmaiņas projekta “Integrētās dronu flotes izmantošanas sistēmas izveide ārkārtas reaģēšanas uzlabošanai (RESPONDRONE)” īstenošanai

62 861

21 849

-41 012

Palielināti izdevumi projekta “Cīņa pret kibernoziedzību – tiesībaizsardzības iestāžu kibernoziedzības apkarošanas speciālistu tīkls (CYCLOPES)” īstenošanai

-

6 450

6 450

Palielināti izdevumi projekta “Privātumu prioritējoša situācijas apzināšanās platforma terorisma un noziedzības prognozēšanai tiesībsargājošajām iestādēm un valdībām pilsoņu aizsardzībai (CounteR)” īstenošanai

-

29 630

29 630