Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt atmaksu valsts pamatbudžetā par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansējumu.

Galvenās aktivitātes:

  • veikt atmaksu valsts pamatbudžetā par īstenoto Eiropas Komisijas Iekšējās drošības fonda finanšu programmas ISF-Policija (2014.–2020. gadam) projektu "Virzība uz Eiropas mēroga sejas atpazīšanas datu apmaiņu".

Apakšprogrammas izpildītāji: Valsts tiesu ekspertīžu birojs.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

186102

304733

4841

132135

67731

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

118631

-299892

127294

-64404

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

63,7

-98,4

2629,5

-48,7

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

304733

4841

-299892

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

304733

4841

-299892

Samazināti izdevumi ārvalstu finanšu palīdzības atmaksām valsts pamatbudžetā projektam "Taisnīguma atjaunošanas prakses darbā ar cietušajiem bērniem ieviešana"

3456

-

-3456

Samazināti izdevumi ārvalstu finanšu palīdzības atmaksām valsts pamatbudžetā projektam "Mobilās starpinstitūciju komandas, lai atklātu un novērstu vardarbīga radikālisma eskalāciju. Apmācību instrumenti"

19724

-

-19724

Samazināti izdevumi ārvalstu finanšu palīdzības atmaksām valsts pamatbudžetā projektam "Valsts tiesu ekspertīžu biroja kapacitātes celšana dokumentu izpētes jomā"

281553

-

-281553

Palielināti izdevumi ārvalstu finanšu palīdzības atmaksām valsts pamatbudžetā projektam "Virzība uz Eiropas mēroga sejas atpazīšanas datu apmaiņu".

-

4841

4841