Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt atmaksu valsts pamatbudžetā par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansējumu.

Galvenās aktivitātes:

  1. taisnīguma atjaunošanas prakses darbā ar cietušajiem bērniem ieviešana;
  2. mobilās starpinstitūciju komandas, lai atklātu un novērstu vardarbīga radikālisma eskalāciju. Apmācību instrumenti;
  3. valsts tiesu ekspertīžu biroja kapacitātes celšana dokumentu izpētes jomā.

Apakšprogrammas izpildītāji: Valsts probācijas dienests, Ieslodzījuma vietu pārvalde, Valsts tiesu ekspertīžu birojs.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

-

200 862

304 733

4 841

6 187

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

-

103 871

-299 892

1 346

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

×

51,7

-98,4

27,8

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

200 862

304 733

103 871

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

200 862

304 733

103 871

1. Samazināti izdevumi ārvalstu finanšu palīdzības atmaksām valsts pamatbudžetā projektam "Atrodi tiesu ekspertu"

29 733

-

-29 733

2. Samazināti izdevumi ārvalstu finanšu palīdzības atmaksām valsts pamatbudžetā projektam "Latvijas maksātnespējas reģistra savienošana ar portālu e-tiesiskums"

32 661

-

-32 661

3. Samazināti izdevumi ārvalstu finanšu palīdzības atmaksām valsts pamatbudžetā projektam "ECLI ieviešana"

67 187

-

-67 187

4. Samazināti izdevumi ārvalstu finanšu palīdzības atmaksām valsts pamatbudžetā projektam "Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas savienošana ar Biznesa reģistru savstarpējās savienošanas sistēmu BRIS"

71 281

-

-71 281

5Palielināti izdevumi ārvalstu finanšu palīdzības atmaksām valsts pamatbudžetā projektam "Taisnīguma atjaunošanas prakses darbā ar cietušajiem bērniem ieviešana"

-

3 456

3 456

6. Palielināti izdevumi ārvalstu finanšu palīdzības atmaksām valsts pamatbudžetā projektam "Mobilās starpinstitūciju komandas, lai atklātu un novērstu vardarbīga radikālisma eskalāciju. Apmācību instrumenti"

-

19 724

19 724

7. Palielināti izdevumi ārvalstu finanšu palīdzības atmaksām valsts pamatbudžetā projektam "Valsts tiesu ekspertīžu biroja kapacitātes celšana dokumentu izpētes jomā"

-

281 553

281 553