Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt atmaksu valsts pamatbudžetā par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansējumu.

Galvenās aktivitātes:

  1. veikt atmaksu valsts pamatbudžetā par īstenoto Eiropas Komisijas programmas "Tiesiskums 2014–2020" projektu "Atrodi tiesu ekspertu";
  2. veikt atmaksu valsts pamatbudžetā par īstenoto Eiropas Komisijas programmas "Tiesiskums 2014–2020" projektu "Latvijas maksātnespējas reģistra savienošana ar portālu e-tiesiskums";
  3. veikt atmaksu valsts pamatbudžetā par īstenoto Eiropas Komisijas programmas "Tiesiskums 2014–2020" projektu "ECLI ieviešana";
  4. veikt atmaksu valsts pamatbudžetā par īstenoto Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta 2016. gada darba programmas projektu "Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas savienošana ar Biznesa reģistru savstarpējās savienošanas sistēmu BRIS".

Apakšprogrammas izpildītāji: Valsts tiesu ekspertīžu birojs, Uzņēmumu reģistrs, Tiesu administrācija.

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

-

200 862

25 091

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

200 862

-175 771

-25 091

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

×

-87,5

-100

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

200 862

200 862

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

 

200 862

200 862

1. Palielināti ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības atmaksām valsts pamatbudžetā par īstenoto Eiropas Komisijas programmas "Tiesiskums 2014–2020" projektu "Atrodi tiesu ekspertu"

-

29 733

29 733

2. Palielināti ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības atmaksām valsts pamatbudžetā par īstenoto Eiropas Komisijas programmas "Tiesiskums 2014–2020" projektu "Latvijas maksātnespējas reģistra savienošana ar portālu e-tiesiskums"

-

32 661

32 661

3. Palielināti ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības atmaksām valsts pamatbudžetā par īstenoto Eiropas Komisijas programmas "Tiesiskums 2014–2020" projektu "ECLI ieviešana"

-

67 187

67 187

4. Palielināti ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības atmaksām valsts pamatbudžetā par īstenoto Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta 2016. gada darba programmas projektu "Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas savienošana ar Biznesa reģistru savstarpējās savienošanas sistēmu BRIS"

-

71 281

71 281