Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt atmaksu valsts pamatbudžetā par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansējumu.

Galvenās aktivitātes:

  1. veikt atmaksu valsts pamatbudžetā par īstenoto Eiropas Komisijas programmas "Tiesiskums 2014–2020" projektu "Latvijas maksātnespējas reģistra savienošana ar portālu e-tiesiskums";
  2. veikt atmaksu valsts pamatbudžetā par īstenoto Eiropas Komisijas programmas "Tiesiskums 2014–2020" projektu "Atrodi tiesu ekspertu";
  3. veikt atmaksu valsts pamatbudžetā par īstenoto Eiropas Komisijas programmas "Tiesiskums 2014–2020" projektu "ECLI ieviešana";
  4. veikt atmaksu valsts pamatbudžetā par īstenoto Eiropas Komisijas programmas "Tiesiskums 2014–2020" projektu "Eiropas seminārs "Sadarbība starp ES dalībvalstīm, lai risinātu civillietas par bērnu prettiesisku aizvešanu vai aizturēšanu"".

Apakšprogrammas izpildītāji: Tieslietu ministrijas centrālais aparāts, Uzņēmumu reģistrs, Valsts tiesu ekspertīžu birojs, Tiesu administrācija

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

-

-

116 838

 1 911

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

×

116 838

-114 927

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

×

×

-98,4