Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt atmaksu valsts pamatbudžetā par ES politiku instrumentu un pārējās ĀFP finansējumu.

Galvenās aktivitātes:

  1. veikt atmaksu valsts pamatbudžetā par īstenoto Iekšējās drošības fonda finanšu programmas ISF-Policija projektu “Tabakas un citu augu izcelsmes vielu izpētes kapacitātes celšana”;
  2. veikt atmaksu valsts pamatbudžetā par īstenoto Eiropas Komisijas pamatprogrammas pētniecībai un inovācijai “Apvārsnis 2020” (“Horizon 2020”) 2016.-2017. gada darba programmas projektu Nr. 786741 “GDPR (Vispārīgās datu aizsardzības regulas) nodrošināšana ar mākoņplatformas pakalpojuma izveidošanu mikrouzņēmumiem”;
  3. veikt atmaksu valsts pamatbudžetā par īstenoto Eiropas Komisijas Tieslietu direktorāta programmas “Tiesiskums 2014-2020" projektu “Tiesiskās sadarbības attīstība krimināllietās”;
  4. veikt atmaksu valsts pamatbudžetā par īstenoto Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta 2018. gada darba programmas projektu “E-pierādījumu platformas izstrāde”;
  5. veikt atmaksu valsts pamatbudžetā par īstenoto Eiropas Komisijas Tieslietu ģenerāldirektorāta finanšu programmas “Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” 2014.-2020. gadam projektu Nr.814774 “Vispārīgā datu aizsardzības regula – iespējas un atbildība mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU); tiesības un riski nepilngadīgām personām”.

Apakšprogrammas izpildītāji: Valsts tiesu ekspertīžu birojs, Datu valsts inspekcija, Tiesu administrācija.

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

289 224

4 841

336 046

131 383

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-284 383

331 205

-204 663

-131 383

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-98,3

6 841,7

-60,9

-100,0

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

4 841

336 046

331 205

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

4 841

336 046

331 205

Samazināti izdevumi ĀFP atmaksām valsts pamatbudžetā projektam “Virzība uz Eiropas mēroga sejas atpazīšanas datu apmaiņu”.

4 841

-

-4 841

 Palielināti izdevumi ĀFP atmaksām valsts pamatbudžetā projektam “Vispārīgā datu aizsardzības regula – iespējas un atbildība mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU); tiesības un riski nepilngadīgām personām”

-

19 200

19 200

Palielināti izdevumi ĀFP atmaksām valsts pamatbudžetā projektam “E-pierādījumu platformas izstrāde”

-

82 978

82 978

 Palielināti izdevumi ĀFP atmaksām valsts pamatbudžetā projektam “Tiesiskās sadarbības attīstība krimināllietās”

-

23 770

23 770

Palielināti izdevumi ĀFP atmaksām valsts pamatbudžetā projektam “GDPR (Vispārīgās datu aizsardzības regulas) nodrošināšana ar mākoņplatformas pakalpojuma izveidošanu mikrouzņēmumiem”

-

6 187

6 187

 Palielināti izdevumi ĀFP atmaksām valsts pamatbudžetā projektam “Tabakas un citu augu izcelsmes vielu izpētes kapacitātes celšana”

-

203 911

203 911