Apakšprogrammas mērķis:

veikt atmaksu valsts pamatbudžetā par ES politiku instrumentu līdzfinansēto projektu ietvaros izmantoto finansējumu.

Galvenās aktivitātes:

veikt atmaksu valsts pamatbudžetā par projekta “Līdzsvars visiem (B4A)” Nr.881676-B4A-REC-AG-2019/REC-RGEN-WWLB-AG-2019 ietvaros izmantoto ES politiku instrumentu finansējumu.

Apakšprogrammas izpildītājs: LM.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

-

85 287

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

×

-85 287

×

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

×

-100,0

×

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

85 287

85 287

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

85 287

85 287

Atmaksas veikšana valsts pamatbudžetā par projekta “Līdzsvars visiem (B4A)” Nr.881676-B4A-REC-AG-2019/REC-RGEN-WWLB-AG-2019 ietvaros izmantoto ES politiku instrumentu finansējumu

-

85 287

85 287