Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt atmaksu valsts pamatbudžetā par ES politiku instrumentu un pārējās ĀFP finansējumu.

Galvenās aktivitātes:

1)   veikt atmaksu valsts pamatbudžetā par īstenoto EK Tieslietu direktorāta finanšu programmas “Tiesiskums 2014 2020” projektu “E-tiesiskuma inovācijas”;

2)   veikt atmaksu valsts pamatbudžetā par īstenoto EK Kaimiņattiecību instrumenta projektu “Tieslietu sistēmas konsolidācija Armēnijā”;

3)   veikt atmaksu valsts pamatbudžetā par īstenoto EK Tieslietu direktorāta programmas “Tiesiskums 2014-2020” projektu “Dalībvalstu zemesgrāmatu starpsavienojuma platformas savienojums 2 – centrālās zemesgrāmatu savienojuma (LRI) platformas izstrāde papildu dalībvalstīm”;

4)   veikt atmaksu valsts pamatbudžetā par īstenoto EK Tieslietu direktorāta programmas “Tiesiskums 2014-2020” projektu “Atrast tiesu izpildītāju III”;

5)   veikt atmaksu valsts pamatbudžetā par īstenoto EK Tieslietu direktorāta programmas “Tiesiskums 2014-2020” projektu “Krimināltiesu datu bāzes izveide”;

6)   veikt atmaksu valsts pamatbudžetā par īstenoto Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) projektu  “BRIS un Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas savstarpējās savienojamības atjaunināšana”.

Apakšprogrammas izpildītāji: Tiesu administrācija, Uzņēmumu reģistrs.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

910

336 046

249 142

26 732

11 220

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

335 136

-86 904

-222 410

-15 512

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

36 828,1

-25,9

-89,3

-58,0

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

336 046

249 142

-86 904

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

336 046

249 142

-86 904

 Samazināti izdevumi ĀFP atmaksām valsts pamatbudžetā projektam “Vispārīgā datu aizsardzības regula – iespējas un atbildība mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU); tiesības un riski nepilngadīgām personām”

19 200

-

-19 200

Samazināti izdevumi ĀFP atmaksām valsts pamatbudžetā projektam “E-pierādījumu platformas izstrāde”

82 978

-

-82 978

 Samazināti izdevumi ĀFP atmaksām valsts pamatbudžetā projektam “Tiesiskās sadarbības attīstība krimināllietās”

23 770

-

-23 770

Samazināti izdevumi ĀFP atmaksām valsts pamatbudžetā projektam “GDPR (Vispārīgās datu aizsardzības regulas) nodrošināšana ar mākoņplatformas pakalpojuma izveidošanu mikrouzņēmumiem”

6 187

-

-6 187

 Samazināti izdevumi ĀFP atmaksām valsts pamatbudžetā projektam “Tabakas un citu augu izcelsmes vielu izpētes kapacitātes celšana”

203 911

-

-203 911

Palielināti izdevumi ĀFP atmaksām valsts pamatbudžetā projektam "E-tiesiskuma inovācijas"

-

67 731

67 731

Palielināti izdevumi ĀFP atmaksām valsts pamatbudžetā projektam "Atrast tiesu izpildītāju III"

-

18 021

18 021

Palielināti izdevumi ĀFP atmaksām valsts pamatbudžetā projektam "Dalībvalstu zemesgrāmatu starpsavienojuma platformas savienojums 2 – centrālās zemesgrāmatu savienojuma (LRI) platformas izstrāde papildu dalībvalstīm"

-

45 631

45 631

Palielināti izdevumi ĀFP atmaksām valsts pamatbudžetā projektam "Tieslietu sistēmas konsolidācija Armēnijā"

-

21 335

21 335

Palielināti izdevumi ĀFP atmaksām valsts pamatbudžetā projektam "Krimināltiesu datu bāzes izveide"

-

58 717

58 717

Palielināti izdevumi ĀFP atmaksām valsts pamatbudžetā projektam "BRIS un Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas savstarpējās savienojamības atjaunināšana"

-

37 707

37 707