Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt atmaksu valsts pamatbudžetā par Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un (vai) pasākumu īstenošanā veiktajiem sertificētajiem izdevumiem 2014.–2020.gada plānošanas periodā.

Apakšprogrammas izpildītājs: Iekšlietu ministrija.

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

-

2 065 848

5 572 891

5 443 227

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

2 065 848

3 507 043

-129 664

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

100,0

169,8

-2,3

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

-

2 065 848

2 065 848

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

2 065 848

2 065 848

1. Palielināti izdevumi atmaksu valsts pamatbudžetā par Iekšējās drošība un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda finansējumu veikšanai

-

2 065 848

2 065 848