Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt atmaksu valsts pamatbudžetā par Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un (vai) pasākumu īstenošanā veiktajiem sertificētajiem izdevumiem 2014.–2020.gada plānošanas periodā.

Apakšprogrammas izpildītājs: Iekšlietu ministrija.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

8512 286

8929 438

4838 772

8288 334

6495 539

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

417 152

-4090 666

3449 562

-1792 795

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

4,9

-45,8

71,3

-21,6

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

8929438

4838 772

-4090 666

 

Ilgtermiņa saistības

8929438

4838 772

-4090 666

Samazināti izdevumi atmaksu valsts pamatbudžetā par Iekšējās drošība un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda finansējumu veikšanai

8929438

4838 772

-4090 666