Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt atmaksu valsts pamatbudžetā par Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un (vai) pasākumu īstenošanā veiktajiem sertificētajiem izdevumiem 2014.–2020.gada plānošanas periodā.

Apakšprogrammas izpildītājs: Iekšlietu ministrija.

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

2 065 848

9 756 692

8 555 523

2 551 592

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2 065 848

7 690 844

-1 201 169

-6 003 931

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

100,0

372,3

-12,3

-70,2

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

2 065 848

9 756 692

7 690 844

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

2 065 848

9 756 692

7 690 844

Palielināti izdevumi atmaksu valsts pamatbudžetā par Iekšējās drošība un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda finansējumu veikšanai

2 065 848

9 756 692

7 690 844