Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt atmaksu valsts pamatbudžetā par Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un (vai) pasākumu īstenošanā veiktajiem sertificētajiem izdevumiem 2014.–2020. gada plānošanas periodā.

Apakšprogrammas izpildītājs: IeM.
 

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gada izpilde

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

5 966 622

4 838 772

9 157 216

11 057 523

8 370 227

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-1 127 850

4 318 444

1 900 307

-2 687 296

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-18,9

89,2

20,8

-24,3

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

4 838 772

9 157 216

4 318 444

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

4 838 772

9 157 216

4 318 444

Izdevumu izmaiņas atmaksu veikšanai valsts pamatbudžetā par Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda projektu ietvaros veiktajiem izdevumiem

4 838 772

9 157 216

4 318 444