Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt atmaksu valsts pamatbudžetā par Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un (vai) pasākumu īstenošanā veiktajiem sertificētajiem izdevumiem 2014. – 2020. gada plānošanas periodā.

Apakšprogrammas izpildītājs: Iekšlietu ministrija.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gada izpilde

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

6 009 314

9 157 216

12 087 427

10 602 099

3 523 033

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3 147 902

2 930 211

-1 485 328

-7 079 066

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

52,4

32,0

-12,3

-66,8

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

9 157 216

12 087 427

2 930 211

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

9 157 216

12 087 427

2 930 211

Izdevumu izmaiņas atmaksu veikšanai valsts pamatbudžetā par Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda projektu ietvaros veiktajiem izdevumiem

9 157 216

12 087 427

2 930 211