Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt revīzijas iestādes funkcijas Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām vadības īstenošanā.

Galvenās aktivitātes:

  1. veikt fonda vadības un kontroles sistēmas auditus;
  2. novērtēt fonda darbības programmas ietvaros sertificēto izdevumu un maksājumu pieteikumos Eiropas Komisijai iekļauto attiecināmo izdevumu atbilstību;
  3. veikt fonda sertifikācijas iestādes un vadošās iestādes sagatavoto un Eiropas Komisijai iesniedzamo pārskatu revīzijas.

Apakšprogrammas izpildītājs: Finanšu ministrijas centrālais aparāts (Eiropas Savienības fondu revīzijas departaments).

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

27 637

28 905

28 905

28 905

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 268

-

-

-28 905

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

4,6

-

-

-100,0

Atlīdzība, euro

24 284

24 505

24 505

24 505

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

1

1

1

1

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 024

2 042

2 042

2 042

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

28 905

28 905

-

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

28 905

28 905

-

Tehniskā palīdzība Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām īstenošanai

28 905

28 905

-