Apakšprogrammas mērķis:

  • Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām tehniskās palīdzības līdzekļu ietvaros nodrošināt darbības programmas „Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.–2020.gada plānošanas periodā” īstenošanas vadību un administrēšanu.

Galvenās aktivitātes:

  • nodrošināt Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām vadošās un sertifikācijas iestādes funkciju veikšanu.

Apakšprogrammas izpildītājs: Labklājības ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Nodrošināta efektīva darbības programmas „Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.–2020.gada plānošanas periodā” īstenošanas finanšu pārvaldība

Nodrošināt vadības un kontroles sistēmas efektīvu darbību, izstrādājot, akreditējot un ieviešot vadības un kontroles sistēmu (sistēmu skaits gadā)

1

1

1

1

1

Nodrošināt deleģēto funkciju un maksājumu pieprasījumu pārbaudes (pārbaužu skaits gadā)

4

4

4

4

4

Nodrošināt fonda informācijas, publicitātes un saziņas pasākumus (pasākumu skaits gadā)

4

4

4

4

4

Izstrādāt fonda ieviešanas novērtēšanas ziņojumu un īstenošanas ziņojumu iesniegšanai EK (ziņojumu skaits gadā)

1

1

1

1

1

Sagatavot fonda maksājumu pieteikumus iesniegšanai EK (pieteikumu skaits gadā)

4

4

4

4

4

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

153 032

159 644

159 644

159 644

122 879

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

6 612

-

-

-36 765

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

4,3

-

-

-23,0

Atlīdzība, euro1

131212

131 754

131 754

131 754

102 071

Vidējais amata vietu skaits gadā

4

4

4

4

3,3

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2733,6

2744,9

2744,9

2744,9

2577,6

Piezīmes.

1 Projekta ietvaros atsevišķiem darbiniekiem atlīdzība tiek nodrošināta piemaksu veidā.

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

159 644

159 644

-

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

159 644

159 644

-

Pasākuma “Tehniskā palīdzība Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām īstenošanai” Nr.CESPI/LM/002 īstenošana (pasākuma īstenošanai 2019.gadā samazinātas 4 amata vietas un 2020.gadā palielinātas 4 amata vietas)

159 644

159 644

-