Apakšprogrammas mērķis:

  • Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām tehniskās palīdzības līdzekļu ietvaros nodrošināt darbības programmas „Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.–2020.gada plānošanas periodā” īstenošanas vadību un administrēšanu.

Galvenās aktivitātes:

  • nodrošināt Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām vadošās un sertifikācijas iestādes funkciju veikšanu.

Apakšprogrammas izpildītājs: Labklājības ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Nodrošināta efektīva darbības programmas “Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.–2020.gada plānošanas periodā” īstenošanas finanšu pārvaldība

Nodrošināt vadības un kontroles sistēmas efektīvu darbību, izstrādājot, akreditējot un ieviešot vadības un kontroles sistēmu (sistēmu skaits gadā)

1

1

43

1

1

Nodrošināt deleģēto funkciju un maksājumu pieprasījumu pārbaudes (pārbaužu skaits gadā)

4

4

43

4

4

Nodrošināt fonda informācijas, publicitātes un saziņas pasākumus (pasākumu skaits gadā)

6

4

43

4

4

Izstrādāt fonda ieviešanas novērtēšanas ziņojumu un īstenošanas ziņojumu iesniegšanai EK (ziņojumu skaits gadā)

1

1

43

1

1

Sagatavot fonda maksājumu pieteikumus iesniegšanai EK (pieteikumu skaits gadā)

4

4

43

4

4

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

154 889

159 644

159 644

159 644

159 644

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

4 755

43

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3,1

43

-

-

Atlīdzība, euro59

129 342

131 754

43

131 754

131 754

Vidējais amata vietu skaits gadā

4

4

43

4

4

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 694,6

2 744,9

43

2 744,9

2 744,9

59Projektu ietvaros atsevišķiem darbiniekiem atlīdzība tiek nodrošināta piemaksu veidā.

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

159 644

159 644

-

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

159 644

159 644

-

Pasākuma “Tehniskā palīdzība Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām īstenošanai” Nr.CESPI/LM/002 īstenošana (pasākuma īstenošanai 2018.gadā samazinātas 4 amata vietas un 2019.gadā palielinātas 4 amata vietas)

159 644

159 644

-