Apakšprogrammas mērķis:

  • Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām tehniskās palīdzības līdzekļu ietvaros nodrošināt darbības programmas „Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.–2020.gada plānošanas periodā” īstenošanas vadību un administrēšanu.

Galvenās aktivitātes:

  • nodrošināt Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām vadošās un sertifikācijas iestādes funkciju veikšanu.

Apakšprogrammas izpildītājs: Labklājības ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Nodrošināta efektīva darbības programmas „Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.–2020.gada plānošanas periodā” īstenošanas finanšu pārvaldība

Nodrošināt vadības un kontroles sistēmas efektīvu darbību, izstrādājot, akreditējot un ieviešot vadības un kontroles sistēmu (sistēmu skaits gadā)

1

1

1

1

1

Nodrošināt deleģēto funkciju un maksājumu pieprasījumu pārbaudes (pārbaužu skaits gadā)

4

4

4

4

4

Nodrošināt fonda informācijas, publicitātes un saziņas pasākumus (pasākumu skaits gadā)

4

4

4

4

4

Izstrādāt fonda ieviešanas novērtēšanas ziņojumu un īstenošanas ziņojumu iesniegšanai EK (ziņojumu skaits gadā)

1

1

1

1

1

Sagatavot fonda maksājumu pieteikumus iesniegšanai EK (pieteikumu skaits gadā)

4

4

4

4

4

Nodrošināt gala saņēmēju strukturētā apsekojuma par 2017.gadu veikšanu iesniegšanai EK

-

-

1

-

-

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

140 506

159 644

159 644

159 644

159 644

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

19 138

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

13,6

-

-

-

Atlīdzība, euro*

127 972

131 754

131 754

131 754

131 754

Vidējais amata vietu skaits gadā

3,8

4

4

4

4

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 806,4

2 744,9

2 744,9

2 744,9

2 744,9

*Projektu ietvaros atsevišķiem darbiniekiem atlīdzība tiek nodrošināta piemaksu veidā.

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

159 644

159 644

-

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

159 644

159 644

-

Pasākuma “Tehniskā palīdzība Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām īstenošanai” Nr. CESPI/LM/002 īstenošana (pasākuma īstenošanai 2017.gadā samazinātas 4 amata vietas un 2018.gadā palielinātas 4 amata vietas)

159 644

159 644

-