Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt revīzijas iestādes funkcijas Tehniskās palīdzības Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām projekta īstenošanā.

Apakšprogrammas izpildītājs: Finanšu ministrija (Eiropas Savienības fondu revīzijas departaments)

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

20 884

28 905

28 905

28 905

28 905

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

8 021

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

38,4

-

-

-

Atlīdzība, euro

18 313

24 505

24 505

24 505

24 505

Vidējais amata vietu skaits gadā

1

1

1

1

1

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 526

2 042

2 042

2 042

2 042

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

28 905

28 905

-

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

28 905

28 905

-

Tehniskā palīdzība Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām īstenošanai

28 905

28 905

-