Apakšprogrammas mērķis:

  • Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām tehniskās palīdzības līdzekļu ietvaros nodrošināt darbības programmas „Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.–2020.gada plānošanas periodā” īstenošanas vadību un administrēšanu.

Galvenās aktivitātes:

  • nodrošināt Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām vadošās un sertifikācijas iestādes funkciju veikšanu.

Apakšprogrammas izpildītājs: Labklājības ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Nodrošināta efektīva darbības programmas „Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.–2020.gada plānošanas periodā” īstenošanas finanšu pārvaldība

Nodrošināt vadības un kontroles sistēmas efektīvu darbību, izstrādājot, akreditējot un ieviešot vadības un kontroles sistēmu, (sistēmu skaits gadā)

1

1

1

1

1

Nodrošināt deleģēto funkciju un maksājumu pieprasījumu pārbaudes (pārbaužu skaits gadā)

4

4

4

4

4

Nodrošināt fonda informācijas, publicitātes un saziņas pasākumus (pasākumu skaits gadā)

25

4

4

4

4

Izstrādāt fonda ieviešanas novērtēšanas ziņojumu un īstenošanas ziņojumu iesniegšanai EK (ziņojumu skaits gadā)

2

1

1

1

1

Sagatavot fonda maksājumu pieteikumus iesniegšanai EK (pieteikumu skaits gadā)

3

4

4

4

4

Nodrošināt gala saņēmēju strukturētā apsekojuma par 2017.gadu veikšanu iesniegšanai EK

-

-

-

1

-

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

135 022

151 286

159 644

159 644

159 644

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

16 264

8 358

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

12,0

5,5

-

-

Atlīdzība, euro

120 511

120 810

131 754

131 754

131 754

Vidējais amata vietu skaits gadā

3,9

4

4

4

4

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 575,0

2 516,9

2 744,9

2 744,9

2 744,9

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

151 286

159 644

8 358

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

151 286

159 644

8 358

Projekta “Tehniskā palīdzība Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām īstenošanai” Nr.CESPI/LM/002 īstenošana (projekta īstenošanai 2016.gadā samazinātas 4 amata vietas un 2017.gadā palielinātas 4 amata vietas)

151 286

159 644

8 358