Apakšprogrammas mērķis:

Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām tehniskās palīdzības līdzekļu ietvaros nodrošināt darbības programmas “Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.–2020. gada plānošanas periodā” īstenošanas vadību un administrēšanu.

Galvenās aktivitātes:

nodrošināt Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām vadošās un sertifikācijas iestādes funkciju veikšanu.

Apakšprogrammas izpildītājs: LM.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Nodrošināta efektīva darbības programmas “Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.–2020. gada plānošanas periodā” īstenošanas finanšu pārvaldība

Nodrošināt vadības un kontroles sistēmas efektīvu darbību, izstrādājot, akreditējot un ieviešot vadības un kontroles sistēmu (skaits gadā)

1

1

1

1

-

Nodrošināt deleģēto funkciju un maksājumu pieprasījumu pārbaudes (skaits gadā)

4

4

4

4

-

Nodrošināt fonda informācijas, publicitātes un saziņas pasākumus (skaits gadā)

4

4

4

4

-

Izstrādāt fonda ieviešanas novērtēšanas ziņojumu un īstenošanas ziņojumu iesniegšanai EK (skaits gadā)

1

1

1

1

-

Sagatavot fonda maksājumu pieteikumus iesniegšanai EK (skaits gadā)

4

4

4

4

-

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019.gads (izpilde)

2020.gada plāns

2021.gada plāns

2022.gada plāns

2023.gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

139 463

159 644

159 644

122 879

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

20 181

-

-36 765

-122 879

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

14,5

-

-23,0

-100,0

Atlīdzība, euro1

123 977

131 754

131 754

102 071

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

4

4

4

3,3

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 582,9

2 744,9

2 744,9

2 577,6

-

Piezīmes
1 Projekta ietvaros atsevišķiem darbiniekiem atlīdzība tiek nodrošināta piemaksu veidā.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

159 644

159 644

-

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

159 644

159 644

-

Pasākuma “Tehniskā palīdzība Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām īstenošanai” Nr.CESPI/LM/002 īstenošana (pasākuma īstenošanai 2020. gadā samazinātas 4 amata vietas un 2021. gadā palielinātas 4 amata vietas)

159 644

159 644

-