Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt revīzijas iestādes funkcijas Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām vadības īstenošanā.

Galvenās aktivitātes:

1)   veikt fonda vadības un kontroles sistēmas auditus;

2)   novērtēt fonda darbības programmas ietvaros sertificēto izdevumu un maksājumu pieteikumos EK iekļauto attiecināmo izdevumu atbilstību;

3)   veikt fonda sertifikācijas iestādes un vadošās iestādes sagatavoto un EK iesniedzamo pārskatu revīzijas.

Apakšprogrammas izpildītājs: FM centrālais aparāts (ES fondu revīzijas departaments).

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

25 852

28 905

28 905

14 453

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3 053

-

-14 452

-14 453

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

11,8

-

-50,0

-100,0

Atlīdzība, euro

23 999

24 505

24 505

12 253

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

1

1

1

1

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 000

2 042

2 042

1 021

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

28 905

28 905

-

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

28 905

28 905

-

Tehniskā palīdzība Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām īstenošanai

28 905

28 905

-