Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt brīvības, drošības un tiesiskuma telpas izveidi, uzlabot sabiedrības drošību, izveidojot vienoto modeli preventīvo pasākumu efektīvākai plānošanai, kā arī sniegt palīdzību Gruzijas un Moldovas robežapsardzības iestāžu kinoloģijas jomas reorganizācijā un attīstīšanā, atbilstoši Eiropas Savienības dalībvalstu līmenim, stiprināt un papildināt dienesta suņu genofondu turpmākās dienesta suņu selekcijas veiksmīgai realizācijai.

Apakšprogrammas izpildītāji: Iekšlietu ministrija, Valsts policija, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Valsts robežsardze.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

1379 194

1860 834

798 235

16 029

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

481 640

-1062 599

-782 206

-16 029

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

34,9

-57,1

-98,0

-100

Atlīdzība, euro

61 265

131 403

35 473

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

×

3546

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1860 834

798 235

-1062 599

 

Ilgtermiņa saistības

1860 834

798 235

-1062599

CESPI/IEM025 “Eiropas Komisijas programma “Tiesiskums””, tai skaitā:

89 392

-

-89 392

Samazināti izdevumi projekta “Atkārtotas viktimizācijas novēršana, attīstot jaunas darba metodes un stiprinot iesaistīto speciālistu kapacitāti” īstenošanai

89 392

-

-89 392

CESPI/IEM/040 “Eiropas Komisijas Civilās aizsardzības mehānisma finanšu instruments”, tai skaitā:

40 067

7639

-32 428

Samazināti izdevumi projekta “MEREPUV "Metodes un pasākumi, lai uzlabotu pilsētu sociālo pamatfunkciju elastību pret elektroenerģijas padeves traucējumiem" īstenošanai

25 985

7639

-18 346

Samazināti izdevumi projekta “Preventīvo pasākumu rezultātu novērtēšanas modeļa izveide” īstenošanai

14 082

-

-14 082

CESPI/IEM/043 “Iekšējās drošības fonds – kopienas darbība”, tai skaitā:

1731 375

790 596

-940 779

Samazināti izdevumi projekta “Vienotā kontaktpunkta SPOC (Single Point Of Contact) kapacitātes stiprināšana un pārrobežu informācijas apmaiņas veicināšana” īstenošanai

99 052

-

-99 052

Samazināti izdevumi projekta “Moldovas spējas stiprināšana cīņā pret cilvēku tirdzniecību” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā

593

-

-593

Samazināti izdevumi projekta “Nelikumīgu līdzekļu plūsma un upuru atklāšanas sarežģījumi darba ekspluatācijas gadījumos” īstenošanai

34 872

20 650

-14 222

Samazināti izdevumi projekta “Baltijas valstu informācijas apmaiņas mehānisma attīstība (BSIEG 2)” īstenošanai

870 577

317 900

-552 677

Samazināti izdevumi projekta “Robežuzraudzības kvalitātes uzlabošana, pilnveidojot pārrobežu sadarbību” īstenošanai

37 029

-

-37 029

Samazināti izdevumi projekta “K9 vienību kapacitātes stiprināšana” īstenošanai

150 157

28 530

-121 627

Samazināti izdevumi projekta “SIENA, kā komunikācijas rīks pretterorisma jomā” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā

87 740

-

-87 740

Palielināti izdevumi projekta “Baltijas valstu kapacitātes palielināšana kriminālistikas jomā, lai stimulētu Prīmes datu apmaiņas procedūru (BALTFORDEX)” īstenošanai

354 274

405 070

50 796

Samazināti izdevumi projekta “Robežpolicijas kapacitātes stiprināšana kinoloģijas jomā” īstenošanai

97 081

18 446

-78 635