Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt brīvības, drošības un tiesiskuma telpas izveidi, uzlabot sabiedrības drošību, izveidojot vienoto modeli preventīvo pasākumu efektīvākai plānošanai, kā arī attīstīt kinoloģijas dienestu kapacitāti robežapsardzības iestādēs.

Apakšprogrammas izpildītāji: Iekšlietu ministrija, Valsts policija, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Valsts drošības dienests, Valsts robežsardze.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

212 689

231 428

1 860 834

756 639

16 029

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

18 739

1 629 406

-1 104 195

-740 610

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

8,8

704,1

-59,3

-97,9

Atlīdzība, euro

45 689

25 159

131 403

35 473

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

×

-

3546

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

231 428

1 860 834

1 629 406

 

Ilgtermiņa saistības

231 428

1 860 834

1 629 406

CESPI/IEM025 “Eiropas Komisijas programma “Tiesiskums””, tai skaitā:

201 143

89 392

-111 751

Samazināti izdevumi projekta “Soli tuvāk” īstenošanai

10 742

-

-10 742

Samazināti izdevumi projekta “Atkārtotas viktimizācijas novēršana, attīstot jaunas darba metodes un stiprinot iesaistīto speciālistu kapacitāti” īstenošanai

190 401

89 392

-101 009

CESPI/IEM/040 “Eiropas Komisijas Civilās aizsardzības mehānisma finanšu instruments”, tai skaitā:

11 160

40 067

28 907

Palielināti izdevumi projekta “MEREPUV "Metodes un pasākumi, lai uzlabotu pilsētu sociālo pamatfunkciju elastību pret elektroenerģijas padeves traucējumiem" īstenošanai

-

25 985

25 985

Palielināti izdevumi projekta “Preventīvo pasākumu rezultātu novērtēšanas modeļa izveide” īstenošanai

11 160

14 082

2922

CESPI/IEM/41 “Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds – kopienas darbība”, tai skaitā:

19 125

-

-19 125

Samazināti izdevumi projekta “Kinoloģijas dienestu kapacitātes attīstīšana robežapsardzības iestādēs Moldovā un Gruzijā” īstenošanai

19 125

-

-19 125

CESPI/IEM/043 “Iekšējās drošības fonds – kopienas darbība”, tai skaitā:

-

1 731 375

1 731 375

Palielināti izdevumi projekta “Vienotā kontaktpunkta SPOC (Single Point Of Contact) kapacitātes stiprināšana un pārrobežu informācijas apmaiņas veicināšana” īstenošanai

-

99 052

99 052

Palielināti izdevumi projekta “Moldovas spējas stiprināšana cīņā pret cilvēku tirdzniecību” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā

-

593

593

Palielināti izdevumi projekta “Nelikumīgu līdzekļu plūsma un upuru atklāšanas sarežģījumi darba ekspluatācijas gadījumos” īstenošanai

-

34 872

34 872

Palielināti izdevumi projekta “Baltijas valstu informācijas apmaiņas mehānisma attīstība (BSIEG 2)” īstenošanai

-

870 577

870 577

Palielināti izdevumi projekta “Robežuzraudzības kvalitātes uzlabošana, pilnveidojot pārrobežu sadarbību” īstenošanai

-

37 029

37 029

Palielināti izdevumi projekta “K9 vienību kapacitātes stiprināšana” īstenošanai

-

150 157

150 157

Palielināti izdevumi projekta “SIENA, kā komunikācijas rīks pretterorisma jomā” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā

-

87 740

87 740

Palielināti izdevumi projekta “Baltijas valstu kapacitātes palielināšana kriminālistikas jomā, lai stimulētu Prīmes datu apmaiņas procedūru (BALTFORDEX)” īstenošanai

-

354 274

354 274

Palielināti izdevumi projekta “Robežpolicijas kapacitātes stiprināšana kinoloģijas jomā” īstenošanai

-

97 081

97 081