Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt brīvības, drošības un tiesiskuma telpas izveidi, uzlabot sabiedrības drošību, izveidojot vienoto modeli preventīvo pasākumu efektīvākai plānošanai, kā arī attīstīt kinoloģijas dienestu kapacitāti robežapsardzības iestādēs.

Apakšprogrammas izpildītāji: Valsts policija, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Valsts robežsardze.

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

-

231 428

103 474

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

231 428

-127 954

-103 474

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

100,0

-55,3

-100,0

Atlīdzība, euro

-

-

25 159

4320

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

231 428

231 428

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

 

231 428

231 428

Palielināti izdevumi projekta “Soli tuvāk” īstenošanai

-

10 742

10 742

Palielināti izdevumi projekta “Atkārtotas viktimizācijas novēršana, attīstot jaunas darba metodes un stiprinot iesaistīto speciālistu kapacitāti” īstenošanai

-

190 401

190 401

Palielināti izdevumi projekta “Preventīvo pasākumu rezultātu novērtēšanas modeļa izveide” īstenošanai

-

11 160

11 160

Palielināti izdevumi projekta “Kinoloģijas dienestu kapacitātes attīstīšana robežapsardzības iestādēs Moldovā un Gruzijā” īstenošanai

-

19 125

19 125