Apakšprogrammas mērķis:

veicināt Eiropas tiesiskuma jomas attīstību, balstoties uz savstarpēju atzīšanu un uzticēšanos. Sekmēt gan tiesu iestāžu sadarbību civillietās, komerclietās, krimināllietās, maksātnespējas procesos, ģimenes lietās, mantošanas tiesībās, krimināllietās, gan juridisko apmācību, tostarp valodu (juridiskās terminoloģijas) apmācību, lai veicinātu kopēju tiesisko kultūru, gan efektīvu tiesas pieejamību Eiropā, tostarp noziegumos cietušo tiesības un procesuālās tiesības kriminālprocesā, kā arī veikt atmaksu valsts pamatbudžetā par projektu ietvaros veiktajiem izdevumiem.

Apakšprogrammas izpildītāji: Valsts policija, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gada izpilde

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

662 865

256 079

268 642

16 738

116 925

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-406 786

12 563

-251 904

100 187

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-61,4

4,9

-93,8

598,6

Atlīdzība, euro

86 827

17 655

50 180

10 522

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

12 758

-

-

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

256 079

268 642

12 563

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

256 079

268 642

12 563

CESPI/IEM/040 “Eiropas Komisijas Civilās aizsardzības mehānisma finanšu instruments”, tai skaitā:

61 649

62 700

1 051

Samazināti izdevumi projekta “Pētījums par agrīnās brīdināšanas sistēmām, kas balstītas uz telekomunikācijas tehnoloģijām” īstenošanai

28 500

-

-28 500

Samazināti izdevumi projekta “Pētījums par dabas katastrofu izraisīto zaudējumu datubāzes izveidi Latvijā” īstenošanai

28 500

-

-28 500

Samazināti izdevumi projekta “Augstas veiktspējas sūknēšanas moduļa BaltFloodCombat uzlabošana” īstenošanai

4 649

-

-4 649

Palielināti izdevumi projekta “Priekšizpēte par labākas prakses veicināšanu un kapacitātes palielināšanu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā

-

62 700

62 700

CESPI/IEM/043 “Iekšējās drošības fonds – kopienas darbība”, tai skaitā:

194 430

197 602

3 172

Samazināti izdevumi projekta “Nelikumīgu līdzekļu plūsma un upuru atklāšanas sarežģījumi darba ekspluatācijas gadījumos” īstenošanai

16 029

-

-16 029

Izdevumu izmaiņas projekta “Darbības mehānisms nelikumīgas atkritumu tirdzniecības apkarošanai” īstenošanai

19 887

9 514

-10 373

Izdevumu izmaiņas projekta “Draudu novērtējuma problemātika Eiropas tiesībaizsardzības aģentūru Tīklā (A.TH.E.N.A.2)” īstenošanai un  veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā

7 453

62 717

55 264

Samazināti izdevumi projekta “Sadarbības stiprināšana gatavojoties un realizējot masu pasākumus (LATBEL)” īstenošanai

151 061

-

-151 061

Palielināti izdevumi projekta “Inovatīvu proaktīvu instrumentu izstrāde un pielietošana, apkarojot narkotiku kontrabandas organizācijas ES Dalībvalstīs (FIDR)” īstenošanai

 

125 371

125 371

CESPI/IEM/044 “Iekšējās drošības fonds – kopienas darbība”, tai skaitā:

-

8 340

8 340

Palielināti izdevumi projekta “Kapacitātes veidošana un izpratnes paaugstināšana neiecietības novēršanai un apkarošanai Latvijā (CALDER)” īstenošanai

-

8 340

8 340