Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt ERAF, ESF+, KF, TPF tehniskās palīdzības ieviešanu.

Galvenās aktivitātes:

īstenot projektu “Tehniskā palīdzība ERAF, ESF+, KF, TPF finansējuma apgūšanai (2021–2027).

Apakšprogrammas izpildītāji: Ekonomikas ministrija.

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads

(izpilde)

2022. gada     plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

-

1 153 419

1 153 419

1 153 419

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

1 153 419

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

100,0

-

-

Atlīdzība, euro

-

-

1 116 951

1 116 951

1 116 951

Vidējais amata vietu skaits gadā

-

-

43

43

43

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

-

-

2 165

2 165

2 165

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

-

1 153 419

1 153 419

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

1 153 419

1 153 419

Tehniskā palīdzība ERAF, ESF+, KF, TPF finansējuma apgūšanai (2021–2027)

-

1 153 419

1 153 419