Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt ES fondu 2021. – 2027. gada plānošanas perioda vadības likuma 11.pantā noteikto uzdevumu īstenošanu.

Galvenā aktivitāte:

nodrošināt atbildīgās iestādes funkcijas 2021. – 2027. gada plānošanas periodā un kapacitātes stiprināšanas pasākumu īstenošanu “Administratīvās kapacitātes ceļa kartes” ietvaros.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts kanceleja.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads
(izpilde)

2022. gada     plāns

2023. gada plāns

2024. gada prognoze

2025. gada prognoze

Profesionālo kompetenci paaugstinājušas personas

Atbildībā esošo Eiropas Kohēzijas politikas pasākumu uzraudzība (skaits)

          -

-

6

6

6

Administratīvās kapacitātes ceļa kartes ietvaros īstenošanā esošie pasākumi (skaits)

-

-

11

19 

16 

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads
(izpilde)

2022. gada     plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

-

525 555

862 531

712 817

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

525 555

336 976

-149 714

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

100,0

64,1

-17,4

Atlīdzība, euro

-

-

280 000

320 000

340 000

Vidējais amata vietu skaits gadā

-

-

7

8

9

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

-

-

3 214

3 229

3 056

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

-

-

10 000

10 000

10 000

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

-

525 555

525 555

t.sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

525 555

525 555

Tehniskā palīdzība ERAF, ESF+, KF, TPF finansējuma apgūšanai

-

525 555

525 555