Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

71.06.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti

Apakšprogrammas mērķis:

  • veicināt videi draudzīgākas inovācijas, IKT un dzīves līmeņa izstrādes jomu atbalstošas tehnoloģijas, kā rezultātā paaugstinātos Latvijas uzņēmumu konkurētspēja. Programma domāta tehnoloģiski intensīvu ideju attīstībai, testēšanai un ieviešanai tirgū.

Galvenās aktivitātes:

  1. īstenot Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada plānošanas perioda programmu “Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un MVU (Business Development, Innovation and SMEs)”;
  2. izstrādāt programmas „Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmēji” koncepcijas, Ekonomikas ministrijai sadarbojoties ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru.

Programmas izpildītāji: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, Ekonomikas ministrija.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

77577

201016

203420

219235

199496

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

123439

2404

15815

-19739

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

159,1

1,2

7,8

-9,0

Atlīdzība, euro

39166

176784

158420

169235

169235

Vidējais amata vietu skaits gadā

-

6

7

7

7

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

-

2455

1886

2015

2015

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

201016

203420

2 404

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

201016

203420

2 404

Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti

201016

203420

2 404