Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

71.06.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti

Apakšprogrammas mērķis:

  • uzlabot starptautisku policijas sadarbību, izmeklēšanu un noziedzības apkarošanu, novēršot vardarbību ģimenē.

Apakšprogrammas izpildītājs: Iekšlietu ministrija.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

52 956

245 994

255 881

254 181

259 182

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

193 038

9887

-1700

5001

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

364,5

4,0

-0,7

2,0

Atlīdzība, euro

34 180

160 357

184 926

184 926

184 926

Vidējais amata vietu skaits gadā

-

5

61

6

6

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

-

2673

2568

2568

2568

Piezīmes.

12020.gadā tiek plānots uzsākt jaunas programmas īstenošanu, līdz ar ko ir nepieciešams papildus iesaistīt vienu FVD projektu kontroles nodaļas darbinieku, kas veiks projektu uzraudzību un kontroli projektu īstenošanas vietās.

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

245994

255 881

9887

 

Ilgtermiņa saistības

245994

255 881

9887

Palielināti izdevumi projekta “Programmas "Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana" administrēšana” īstenošanai

245994

255 881

9887