Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

71.06.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētās programmas īstenošana

Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu programmas “Pētniecība un izglītība” īstenošanu Latvijā.

Galvenās aktivitātes:

  1. Baltijas Pētniecības programmas sagatavošana un īstenošana;
  2. Inovāciju centru aktivitātes sagatavošana un īstenošana;
  3. Stipendiju aktivitātes sagatavošana un īstenošana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija, Valsts izglītības attīstības aģentūra.

 

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Baltijas Pētniecības programma

Izsludināto konkursu skaits

-

1

-

-

-

Saņemto projektu iesniegumu skaits

-

-

70

-

-

Inovāciju centru aktivitāte

Izsludināto konkursu skaits (ierobežota atlase)

-

1

-

-

-

Finansēto un uzraudzīto projektu skaits

-

4

4

4

-

Stipendiju aktivitāte

Izsludināto konkursu skaits

-

-

1

-

-

Saņemto projektu iesniegumu skaits

-

-

50

-

-

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

78 511

237 120

237 120

237 120

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

158 609

-

-

-237 120

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

202,0

-

-

-100,0

Atlīdzība, euro

42 017

92 700

92 700

92 700

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

4

3

4

4

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

875

2 575

1 931

1 931

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

-

-

-

-

-