Budžeta programmā ir viena apakšprogramma.

71.06.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti

Apakšprogrammas mērķis:

  • veicināt videi draudzīgākas inovācijas, IKT un dzīves līmeņa izstrādes jomu  atbalstošas tehnoloģijas, kā rezultātā paaugstinātos Latvijas uzņēmumu konkurētspēja. Programma domāta tehnoloģiski intensīvu ideju attīstībai, testēšanai un ieviešanai tirgū.

Galvenās aktivitātes:

  1. īstenot Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada plānošanas perioda programmu “Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un MVU (Business Development, Innovation and SMEs)”;
  2. izstrādāt programmas „Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmēji” koncepcijas, Ekonomikas ministrijai sadarbojoties ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru.

 Programmas izpildītājs: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, Ekonomikas ministrija.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017.gads (izpilde)

2018.gada plāns

2019.gada plāns

2020.gada prognoze

2021.gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

2 926 623

30 855

201 016

199 495

199 496

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-2 895 768

170 161

-1 521

1

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-98,9

551,5

-0,8

0,0

Atlīdzība, euro

175 654

-

176 784

174 695

174 696

Vidējais amata vietu skaits gadā

8

-

6

6

6

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 830

-

2 455

2 426

2 426

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

30 855

201 016

170 161

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

30 855

201 016

170 161

Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti

30 855

201 016

170 161