Budžeta programmā ir viena apakšprogramma.

71.06.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti

Apakšprogrammas mērķis:

  • uzlabot starptautisku policijas sadarbību, izmeklēšanu un noziedzības apkarošanu, novēršot vardarbību ģimenē.

Apakšprogrammas izpildītājs: Iekšlietu ministrija.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019.gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

19 263

-

245 994

255 881

254 181

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-19 263

245 994

9887

-1700

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-100

×

4,0

-0,7

Atlīdzība, euro                                                         

16 649

-

160 357

184 926

184 926

Vidējais amata vietu skaits gadā

1

           -

523

6

6

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1387

-

2673

2568

2568

232019.gadā 0,5 amata vietas pārdalītas no budžeta apakšprogrammas 70.18.00 “Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)”, 3,5 amata vietas pārdalītas no budžeta programmas 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana” un 1 amata vieta plānota saskaņā ar projekta „Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” administrēšanai nepieciešamo amatpersonu skaitu.

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

245 994

245 994

 

Ilgtermiņa saistības

-

245 994

245 994

Palielināti izdevumi projekta “Programmas "Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana" administrēšana” īstenošanai

-

245 994

245 994