Budžeta programmā ir viena apakšprogramma.

71.06.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētās programmas īstenošana

Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu programmas “Pētniecība un izglītība” īstenošanu Latvijā.

Galvenās aktivitātes:

  1. Baltijas Pētniecības programmas sagatavošana un īstenošana;
  2. Inovāciju centru aktivitātes sagatavošana un īstenošana;
  3. Stipendiju aktivitātes sagatavošana un īstenošana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija, Valsts izglītības attīstības aģentūra.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Baltijas Pētniecības programma

Izsludināto konkursu skaits

-

-

1

-

-

Saņemto projektu iesniegumu skaits

-

-

-

70

-

Inovāciju centru aktivitāte

Izsludināto konkursu skaits (ierobežota atlase)

-

-

1

-

-

Finansēto un uzraudzīto projektu skaits

-

-

4

4

4

Stipendiju aktivitāte

Izsludināto konkursu skaits

-

-

-

1

-

Saņemto projektu iesniegumu skaits

-

-

-

50

-

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

890 085

-

237 120

237 120

237 120

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

x

-890 085

237 120

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

x

-100,0

-

-

-

Atlīdzība, euro

85 586

-

92 700

92 700

92 700

Vidējais amata vietu skaits gadā

4

-

3

3

3

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 625

-

2 575

2 575

2 575

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

7 576

-

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

237 120

237 120

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

237 120

237 120

Izdevumi Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu programmas “Pētniecība un izglītība” īstenošanai.

-

237 120

237 120