Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

71.06.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti

Apakšprogrammas mērķis:

  • veicināt “zaļo” komersantu konkurētspējas palielināšanu, tostarp veicināt nekaitīgumu esošajās nozarēs, “zaļās” inovācijas un “zaļo” uzņēmējdarbību.

Galvenās aktivitātes:

  • Sniegt gala izvērtējumu “Norvēģijas finanšu instrumenta 2019. – 2014. gada perioda programmas “Inovācijas “zaļās” ražošanas jomā””

Apakšprogrammas izpildītājs: Ekonomikas ministrija.

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

4 147 545

4 351 518

30 855

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

x

203 973

-4 320 663

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

x

4,9

-99,3

-

-

Atlīdzība, euro

154 884

170 000

-

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

8

8

-

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 613

1 771

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

4 351 518

30 855

-4 320 663

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

4 351 518

30 855

-4 320 663 

Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti

4 351 518

30 855

-4 320 663