Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

 

71.05.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu apgūšanai

Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta vadību un ieviešanas efektivitāti un atbilstoši starptautiskajos līgumos noteiktajam nodrošināt Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vadošās iestādes funkciju izpildi.

 

Apakšprogrammas izpildītāji: Finanšu ministrijas centrālais aparāts un Valsts kase

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

207 205

185 219

29 366

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-21 986

-155 853

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-10,6

-84,1

-

-

Atlīdzība, euro

172 622

142 517

29 366

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

8

7

6

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 798

1 697

408

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

185 219

29 366

-155 853

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

185 219

29 366

-155 853

Tehniskās palīdzība Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumentu apgūšanai

185 219

29 366

-155 853