Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

71.06.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētās programmas īstenošana

Apakšprogrammas mērķis:

  • stiprināt pilsoniskās sabiedrības attīstību un atbalstu sociālajam taisnīgumam, demokrātijai un ilgtspējīgai attīstībai.

Galvenās aktivitātes:

  • programmas LV03 “Nevalstisko organizāciju fonds” īstenošana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Sabiedrības integrācijas fonds.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Programmas “NVO fonds” īstenošana

Īstenojamā programma LV03 (skaits)

1

1

1

1

1

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

3 490 993

701 881

3 759

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-2 789 112

-698 122

-3 759

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-79,9

-99,5

-100

-

Atlīdzība, euro

206 293

65 011

3 107

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

9,5

3

0,2

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 564

1 806

1 294

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

27 991

-

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

698 122

-

-698 122

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

698 122

-

-698 122

Samazināti izdevumi programmas LV03 “NVO fonds” īstenošanai (programmas īstenošana beidzas 2017.gada 30.aprīlī)

698 122

-

-698 122