Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta vadību un ieviešanas efektivitāti un atbilstoši starptautiskajos līgumos noteiktajam nodrošināt Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vadošās iestādes funkciju izpildi.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt Eiropas Ekonomiskās zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu projektu iepirkumu izlases veida pirmspārbaudes;
  2. veikt izlases veida pārbaudes (virspārbaudes) par programmas apsaimniekotāju un aģentūru veiktajām pirmspārbaudēm, lai pārliecinātos, ka programmas apsaimniekotājs vai aģentūra piemēro pirmspārbaužu metodiku;
  3. izstrādāt projektu un iepriekš noteikto projektu publiskā iepirkuma dokumentācijas un publiskā iepirkuma procedūras norises pirmspārbaudes veikšanas metodiku.

Apakšprogrammas izpildītāji: Finanšu ministrijas centrālais aparāts, Iepirkumu uzraudzības birojs un Valsts kase.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

214 126

283 020

260 319

287 948

236 470

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

68 894

-22 701

27 629

-51 478

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

32,2

-8,0

10,6

-17,9

Atlīdzība, euro

195 957

247 511

245 859

274 988

222 360

Vidējais amata vietu skaits gadā

6

8

8

8

6

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 722

2 578

2 561

2 864

3 088

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

283 020

260 319

-22 701

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

283 020

260 319

-22 701

Tehniskās palīdzība Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu apgūšanai

283 020

260 319

-22 701