Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta vadību un ieviešanas efektivitāti un atbilstoši starptautiskajos līgumos noteiktajam nodrošināt Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vadošās iestādes funkciju izpildi.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt Eiropas Ekonomiskās zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu projektu iepirkumu izlases veida pirmspārbaudes;
  2. veikt izlases veida pārbaudes (virspārbaudes) par programmas apsaimniekotāju un aģentūru veiktajām pirmspārbaudēm, lai pārliecinātos, ka programmas apsaimniekotājs vai aģentūra piemēro pirmspārbaužu metodiku;
  3. izstrādāt projektu un iepriekš noteikto projektu publiskā iepirkuma dokumentācijas un publiskā iepirkuma procedūras norises pirmspārbaudes veikšanas metodiku.

Apakšprogrammas izpildītāji: Finanšu ministrijas centrālais aparāts, Iepirkumu uzraudzības birojs un Valsts kase.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

189 085

29 366

283 020

260 319

287 948

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-159 719

253 654

-22 701

27 629

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-84,5

863,8

-8,0

10,6

Atlīdzība, euro

153 779

29 366

247 511

245 859

274 988

Vidējais amata vietu skaits gadā

7

6

8

8

8

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 831

408

2 578

2 561

2 864

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

29 366

283 020

253 654

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

29 366

283 020

253 654

Tehniskās palīdzība Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu apgūšanai

29 366

283 020

253 654