Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta vadību un ieviešanas efektivitāti un atbilstoši starptautiskajos līgumos noteiktajam nodrošināt Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vadošās iestādes funkciju izpildi.

Apakšprogrammas izpildītāji: Finanšu ministrijas centrālais aparāts un Valsts kase

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

306 614

221 338

185 219

3 000

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-85 276

-36 119

-182 219

-3 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-27,8

-16,3

-98,4

-100,0

Atlīdzība, euro

177 522

174 948

142 517

3 000

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

8

7

7

1

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 849

2 083

1 697

250

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

221 338

185 219

-36 119

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

221 338

185 219

-36 119

Tehniskā palīdzība Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta apgūšanai

221 338

185 219

-36 119