Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta vadību un ieviešanas efektivitāti un atbilstoši starptautiskajos līgumos noteiktajam nodrošināt EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vadošās iestādes funkciju izpildi.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu projektu iepirkumu izlases veida pirmspārbaudes;
  2. veikt izlases veida pārbaudes (virspārbaudes) par programmas apsaimniekotāju un aģentūru veiktajām pirmspārbaudēm, lai pārliecinātos, ka programmas apsaimniekotājs vai aģentūra piemēro pirmspārbaužu metodiku;
  3. izstrādāt projektu un iepriekš noteikto projektu publiskā iepirkuma dokumentācijas un publiskā iepirkuma procedūras norises pirmspārbaudes veikšanas metodiku.

Apakšprogrammas izpildītājs: FM centrālais aparāts, Iepirkumu uzraudzības birojs un Valsts kase.
 

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

218 921

260 319

287 948

275 199

274 199

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

41 398

27 629

-12 749

-1 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

18,9

10,6

-4,4

-0,4

Atlīdzība, euro

207 953

245 859

274 988

261 089

260 079

Vidējais amata vietu skaits gadā

7

8

8

8

8

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 476

2 561

2 864

2 720

2 709

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

260 319

287 948

27 629

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

260 319

287 948

27 629

Tehniskās palīdzība EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu apgūšanai

260 319

287 948

27 629