Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta finansējumu projektu īstenotājiem.

Galvenās aktivitātes:

  • nodrošināt finansējumu Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta projekta īstenotājiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Finanšu ministrijas centrālais aparāts.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

-

29 575

119 975

145 778

107 900

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

29 575

90 400

25 803

-37 878

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

305,7

21,5

-26,0

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

29 575

119 975

90 400

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

29 575

119 975

90 400

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansējums projektu īstenotājiem

29 575

119 975

90 400