Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta finansējumu projektu īstenotājiem.

Galvenās aktivitātes:

  • nodrošināt finansējumu Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta projekta īstenotājiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Finanšu ministrijas centrālais aparāts.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads
(izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

-

-

29 575

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

29 575

-29 575

×

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

×

-100,0

×

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

29 575

29 575

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

29 575

29 575

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansējums projektu īstenotājiem

-

29 575

29 575