Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un EEZ finanšu instrumenta finansējumu projektu īstenotājiem.

Galvenās aktivitātes:

nodrošināt finansējumu Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un EEZ finanšu instrumenta projekta īstenotājiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: FM centrālais aparāts.
 

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

65 803

119 975

232 428

107 900

30 000

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

54 172

112 453

-124 528

-77 900

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

82,3

93,7

-53,6

-72,2

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

119 975

232 428

112 453

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

119 975

232 428

112 453

EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansējums projektu īstenotājiem

119 975

232 428

112 453