Apakšprogrammas mērķis:

 • Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021.gada perioda programmas “Korekcijas dienesti” īstenošana, programmas apsaimniekotāja funkciju veikšana un iepriekš noteiktā projekta Mācību centra infrastruktūras un apmācībai paredzēta ieslodzījuma vietas paraugkorpusa izveide Olaines cietuma teritorijā” uzraudzība.

Galvenās aktivitātes:

 1. Projekta “Programmas “Korekcijas dienesti” administrēšana” īstenošana:
  • veikt programmas apsaimniekotāja funkciju Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas “Korekcijas dienesti” ietvaros;
  • uzraudzīt iepriekš noteiktā projekta “Mācību centra infrastruktūras un apmācībai paredzēta ieslodzījuma vietas paraugkorpusa izveide Olaines cietuma teritorijā” īstenošanu;
  • īstenot un attīstīt divpusējo sadarbību starp donorvalsts un saņēmējvalsts korekcijas dienestiem un citām iesaistītajām institūcijām;
  • veicināt korekcijas dienestu sistēmas attīstību Latvijā.
 2. Projekta “Mācību centra infrastruktūras un apmācībai paredzēta ieslodzījuma vietas paraugkorpusa izveide Olaines cietuma teritorijā” īstenošana:
  • mācību centra un atklātās nodaļas būvniecība;
  • normatīvo aktu izstrāde;
  • apmācības programmu aprobācija;
  • projekta vadības nodrošināšana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Tieslietu ministrijas centrālais aparāts, Ieslodzījuma vietu pārvalde.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

143379

216745

1641123

4875261

6881580

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

73366

1424378

3234138

2006319

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

51,2

657,2

197,1

41,2

Atlīdzība, euro

102076

169558

300504

275614

285614

Vidējais amata vietu skaits gadā

4

4

4

4

4

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2126

2345

2345

2345

2345

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

-

-

71461

71461

71461

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

216745

1641123

1424378

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

216745

1641123

1424378

Izdevumu izmaiņas projekta "Programmas "Korekcijas dienesti" administrēšana" īstenošanai.

216745

186778

-29967

Palielināti izdevumi projekta "Mācību centra infrastruktūras un apmācībai paredzēta ieslodzījuma vietas paraugkorpusa izveide Olaines cietuma teritorijā" īstenošanai.

-

1454345

1454345